Store Netværksdag

Målet med netværksarrangementet er, at give deltagere i de respektive netværksgrupper mulighed for at komme i dialog med et større regionalt netværk og møde potentielle kunder, leverandører og forretningspartnere og derved skabe flere forretningsmuligheder.

Indlæg fra Mikkel gundersen

Mikkel vil fortælle om hvordan man leverer et godt indtryk overfor sine kommende relationer. Herunder forklarer han hvorfor det personlige indtryk er så vigtigt i netværkssammenhænge. Desuden vil Mikkel give konkrete redskaber, som kan bruges aktivt i møderne de skal i gang med. 

Virksomhedspræsentation i mindre grupper

Hver deltager får ca. 5 min. til at præsentere sig selv og sin virksomhed overfor en gruppe på 4 personer. 
Inden mødet modtager deltagerne en guideline for præsentationen. 
Grupperne vil, så vidt muligt, blive sammensat efter branche.

Det er gratis at deltage i arrangementet og tilmelding sker senest 
den 25. august til kontaktpersonen i din netværksgruppe