Aktionærinfo

EfB Elite A/S – aktieselskabet bag Esbjerg forenede Boldklubber – er et aktieselskab bestående af 183.032 aktier fordelt på 2.119 forskellige aktionærer (opgjort ved optagelse på Dansk OTC den 2. september).

I EfB forventer vi også i fremtiden beskeden handel med EfB-aktier, men vi ønsker ikke at afskære vore aktionærer fra at købe og sælge aktier, såfremt de ønsker det, og EfB Elite A/S er således optaget til handel på Dansk OTCs handelsplads for unoterede aktier; OTC-listen

På de følgende sider kan du læse nærmere om Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S seneste generalforsamling, selskabsmeddelelser, samt årsrapporter.