Esbjerg Ordningen

Esbjerg Ordningen er et tæt samarbejde mellem eliteidrætsklubber, ungdomsuddannelser og Esbjerg Kommune om talentudvikling. Samarbejdet sikrer dig som udøver optimale betingelser for at kombinere ungdomsuddannelse med eliteidræt. Ordningen er fleksibel og bygges individuelt op omkring dig som udøver. 

Hvad får du som udøver?

Uddannelsesmentor

Uddannelsesinstitutionens mentor er din primære kontaktperson og sikrer – i et samarbejde med de respektive idrætsklubber – en overordnet sammenhæng i uddannelsesforløbet.

Buddyordning

Du har mulighed for at få en studiekammerat tilknyttet, som kan hjælpe dig med at opbygge netværk, tage notater og holde dig fagligt opdateret, hvis du er fraværende.

Mulighed for genlæsningstimer

Afhængig af din mængde af godkendt fravær vil der efter behov være mulighed for at etablere genlæsningstimer i dine undervisningsfag. Dette sker i et samråd mellem dig som udøver, uddannelsesmentoren samt dine undervisere.

Vejledning og sparring gennem veletableret elitenetværk

Gennem vores veletablerede netværk har du mulighed for at få vejledning og sparring – både i forhold til din idræt, din uddannelse og til din travle hverdag som eliteidrætsudøver.

Idrætsklinik og fysioterapeuter

Du har mulighed for at benytte vores fysioterapeuter samt idrætsklinikken, som er bemandet af erfarne læger med et højt fagligt niveau og stort kendskab til idrættens mangfoldige skadesmønstre.