EG Eliteidræt

Eliteidræt og uddannelse på Esbjerg Gymnasium & HF

Esbjerg Gymnasium er blandt de kun 10 gymnasier på landsplan, som Team Danmark har valgt som deres uddannelsespartner. Dette er et resultat af, at EG ved hvor udfordrende det er at kombinere eliteidræt med gennemførelsen af en ungdomsuddannelse, og derfor gør alt for at støtte eliteidrætseleverne under deres uddannelse.

Som eliteidrætselev på EG får du:

 • En flot skole med ca. 950 elever og et fantastisk miljø
 • Frit valg blandt alle skolens studieretninger
 • Mulighed for at forlænge din uddannelse med et år (kræver Team Danmark-godkendelse)
 • Buddyordning
 • Supplerende undervisningstimer ud fra skønnet behov
 • Godskrevet fravær for aktiviteter i klub- og/eller landsholdsregi
 • Sociale aktiviteter med andre eliteidrætsudøverepå ordningen
 • Støtte og vejledning fra en idrætsmentor på skolen
 • Studiecaféer med lærerbemanding
 • Særlig lektiehjælp af fagligt dygtig elevmentor
 • Kørselsordning til og fra formiddagstræning