Strategi & Vision

Vi har Danmarks højeste talentstatus i Danmark - Licens A+ - og repræsentere regionen med regionsspillere på højeste ungdomsniveau i Danmark.

Vi har langt de fleste af klubberne i området involveret i samarbejdet, hvor netværket bliver tættere og tættere, med et samarbejde baseret på åbenhed og tillid. Vi skal ikke kun være stærke fra centralt hold i SFS men også snakke sammen og arbejde sammen i talentcenter Nord i Varde, talentcenter Syd I Ribe, talentcenter Øst i Vejen og talentcenter Vest i Esbjerg-området. Målet er at stå stærkere i yderområderne.

EfB's overordnede filosofi er, at halvdelen af klubbens A-trup er spillere med rødder fra SFS. Erfaringerne viser, at denne tendens ikke blot er realistisk men ligeledes en nødvendighed i forhold til klubben i lokalbefolkningen. Denne filosofi skulle gerne afspejle den troværdighed, som klubberne i SFS forpligtiger hinanden.

Samarbejdet er etableret med det formål at være fælles om bredde og elitefodbold i Sydvestjylland.

Formål

 - at udvikle fodbolden i området til gavn for både elite og bredde
 - at uddanne trænere og ledere til at arbejde med børn og unge
 - at skabe og udnytte et netværk til gavn for det sydvestjyske
 - at skabe fællesoplevelser med tiltag for alle uanset niveau
 - at skabe fællesoplevelser med regionens hold - EfB på Blue Water Arena

Mål

 - Finde samarbejdspartnere med samme ambition
 - Finde samarbejdspartnere med fælles værdigrundlag
 - Finde sparringspartnere hvor vi kan stimulere og udvikle hinanden
 - Have en filosofi om at profilere den Sydvestjyske region
 - Styrke fodbolden i området
 - Styrke fællesskabet i området gennem uddannelse, den "gode ide" og den gode "historie"
 - Udvikle fodboldkonceptet på alle niveauer
 - Styrke idrætsoplevelser for børn, unge og familier
 - Styrke "vi" følelsen i regionen.
 - Udnytte vores egenart - til gavn for regionen og idrætten.
 - Være en markant del af det sunde liv og det "grønne" look.
 - Manifistere sig som Danmarks bedste fodboldsamarbejde - på kvalitet.

Et forpligtende samarbejde

SFS er et fælles grundlag med strategier og visioner bygget på et tæt samarbejde til gavn for både EfB og samarbejdsklubberne. Ud fra et afstemt forventningsgrundlag skabes et forpligtende samarbejde baseret på fælles forventninger. Gennem en langsigtet afstemt plan dannes en forventning om at udnytte hinandens ressourcer ved et samarbejde baseret på tillid, respekt og interesse for innovation, hvorigennem netværk udnyttes på tværs af relation, for at søge nye muligheder - og ikke begrænsninger - og dermed hæve overliggeren på alle fronter.

Mission

 - At fremme fodboldspillet i Sydvestjylland og højne niveauet i alle aldersklasser rundt i hele det sydvestjyske område, således at sydvestjysk fodbold kan være med til at præge dansk fodbold på en positiv måde.
 - At være medvirkende til at skabe ’vores’ hold
 - At udvikle ”vi følelsen”
 - At højne niveauet på spiller- og lederplan i SFS-regi
 - At kunne tilbyde vore fodboldspillere og ledere på alle niveauer gode oplevelser og derigennem motivere begge parter til blive i fodboldens verden længst muligt

Vision

 - At være Danmarks bedst fungerende fodboldsamarbejde
 - At vi i 2019 opnår, at 60% af spillerne i EfBs  førsteholds bruttotrup er spillere fra SFS
 - At skabe et forum der diskuterer fodbold/udvikling/holdninger