Uddannelse

Med udgangspunkt i et meget tæt samarbejde med Bohrskolen, afdeling Vita, og ungdomsuddannelser har vi erfaret, at træning kan tilbydes, når det passer ind i den enkelte spillers dagsprogram og ikke bestemt af andet. Nøgleordet er fleksibilitet. Denne fleksibilitet møder vi både på ungdomsuddannelserne og på Bohrskolen i relation til morgentræning eller U-træning, som er placeret sideløbende med træningen i A-truppen.

EfB sikrer naturligvis, at alle ungdomsspillere, der er involverede i et ungdomsudviklingsprogram, har mulighed for at følge en obligatorisk skoleundervisning eller ungdomsuddannelse.

Vitaprojekt udbudt af Eliteidræt Esbjerg (Kultur & Fritid, Esbjerg Kommune) rekrutterer unge idrætsudøvere i alderen 13-17 år (klassetrin 7.-10.). Screeningen af disse spillere foregår via SFS talentsamlinger, scouting og klubkontakter.
Ved optagelse på Vita bliver der foretaget fysioterapeutiske screeninger af spillerne til gavn for den senere fysiske træning iværksat af Eliteidræt Esbjerg.
Fodboldspillerne har det samme antal timer som eleverne på de øvrige klassetrin på en 3-sporet skole. Idræt og fysisk træning skal tilbydes ifølge Folkeskoleloven. De øvrige timer tages fra en valgfagspulje.
Erfaringen viser i øvrigt, at idrætsklasserne har et noget højere karaktergennemsnit end de klasser, de skal sammenlignes med.
Vita tilbyder desuden kost og ernæringskurser for elever og forældre i forløb både i skoledagen og som fællesforløb sidst på eftermiddagen. EfB har endvidere medvirket til at undervisningsplanen vil blive suppleret med faglige, idrætslige temaer, herunder mental træning, coaching af sig selv, karriereplanlægning og individuel målsætning.

EfB Elite A/S kan indstille spillere til erstatningsundervisning i forbindelse med U-trups træning eller fravær i forbindelse med træningslejr, turneringer eller DBU aktiviteter. Udpegede mentorer i Eliteidræt Esbjerg, mentorer på Ungdomsuddannelserne i Esbjerg Kommune og EfB uddannelsesansvarlig Rasmus Lundager Heide har et tæt samarbejde omkring den enkelte spiller.
Dette har til formål, at den enkelte spiller skal afgøre, hvad der er relevant for ham i forhold til uddannelse / fodbolduddannelse. Spillerne deltager efter eget og uddannelsesinstitutionens ønske i disse møder. Mentorerne og uddannelsesansvarlig Rasmus Lundager Heide mødes ligeledes halvårligt for at drøfte den enkelte elev. Kvalitet er her at forholde sig til spillerens dagligdag, faglighed på indhold og udviklingen af den til hver tid ansatte trænerstab.

I sommeren 2014 er der desuden etableret bofaciliteter for eliteidrætsudøvere på Esbjerg Sports College. Se mere her