Mødeaktiviteter

Medlemsklubber i SFS mødes ofte for at sikre, at klubsamarbejdet er i konstant udvikling. Dette sker både ved repræsentantskabsmøder, hvor alle medlemsklubber mødes og debatterer klubsamarbejdet, samt ved regionsmøder, hvor de enkelte klubber mødes i deres regionalt for at sikre et nært samarbejde mellem de klubber, som er geografisk tættest beslægtede. Ydermere mødes et udpeget SFS Udvalg, hvor den daglige drift varetages.

EfB er repræsenteret og deltager i samtlige møder.