EfB forventer at opnå et positivt resultat i 2013

26. mar. 2013

EfB Elite A/S følger fortsat den handlingsplan for at genoprette økonomien, som blev lagt efter nedrykningen til 1. division i sommeren 2011. Under forudsætning af, at EfB i dette forår sikrer sin eksistens i Superligaen, forventer selskabet at nå målet om overskud på driften i 2013.

Koncernen havde i 2012 et underskud på de fortsættende aktiviteter på 11,4 mio. kr. før skat mod 20,1 mio. kr. året før. EfB Elite A/S har efter regnskabsårets afslutning afhændet datterselskabet EfB Ishockey A/S, der i 2012 havde et underskud på lige under 1,4 mio. kr. I årsrapporten indgår et beløb på 3,7 mio. kr., som er afsat i den såkaldte feriepengesag.

- Et vigtigt element i 2013-planen var at reducere omkostningerne betydeligt, hvilket er lykkedes. Endvidere har vi haft stigende tv-indtægter i andet halvår, øget aktivitet i EfB Konference og en positiv effekt af transferaktiviteter. Alt sammen har det bidraget til, at vi følger den stramme redningsplan, vi lagde for snart to år siden, siger adm. direktør i EfB Elite A/S, Søren Poulsen.

EfB formåede i slutningen af 2011 at skaffe den nødvendige kapital til økonomisk at kunne stå opholdet i 1. division/Betsafe Ligaen igennem. I 2012 opfyldte klubben yderligere en forudsætning for at sikre elitefodbold i Esbjerg på længere sigt, da oprykningen til Superligaen blev sikret. I 2013 skal EfB sikre sin eksistens i Superligaen for at nå målet om positiv drift.

- Vi har i det halve år tilbage i Superligaen mærket en betydelig økonomisk effekt. Hvis vi ser bort fra den ekstraordinære omkostning i feriepengesagen og forestiller os, at vi havde været i Superligaen i hele 2012, havde regnskabet været i plus. Vi har nu et lavere lønniveau i Superligaen, end da vi spillede i en række lavere, siger Søren Poulsen.

EfB havde i 2012 en koncernomsætning på 52,6 mio. kr. hvoraf ishockeyselskabet udgjorde 8,2 mio. kr. Sponsorindtægterne blev med 27,5 mio. kr. fastholdt på et næsten uændret niveau, indtægter fra tv-rettigheder steg til 10,2 mio. kr. fra 6,4 mio. kr., og EfB Konference øgede salget til 8,2 mio. kr. fra 6,7 mio. kr. Tillagt ansvarlig lånekapital på 6,5 mio. kr. lever EfB’s egenkapital op til DBU’s licenskrav i forhold til lønsummen.

EfB’s sportslige målsætning er i de kommende år at spille i Superligaen, og hovedparten af spillerne skal udvikles i EfB og i det sydvestjyske fodboldsamarbejde, SFS. EfB agter fortsat at supplere truppen med enkelte erfarne og kompetente spillere udefra.

EfB Elite A/S forventer et overskud før skat på to til fire mio. kr. i 2013.

Årsrapporten 2012 kan ses i sin helhed her på www.efb.dk forud for selskabets ordinære generalforsamling tirsdag den 9. april 2013 kl. 19.00.

nyheder_divider