SFS Træningsmanualer

EfB er forpligtet til at tilbyde udviklende læringsmiljøer til både bredde- og elitespillere, og derfor er klubbens overordnede målsætning udviklingen af hele mennesker og at skabe trygge læringsmiljøer, uanset færdigheder, baseret på ligeværdig dialog og handlinger.

1 mod 1 - træningsøvelser - Hent her                                 Småspil træningsøvelser - Hent her

          

Teknisk-base træningsøvelser - Hent her

Som træner i EfB hviler der et stort ansvar på ens skuldre, og vi håber, at trænermanualerne, som er lavet til årgangene fra U6 - U12, kan være med til at skabe struktur på træningen og gøre det at være træner i EfB Ungdom til en mere enkel og overskuelig proces. 

Du kan se træningsmanualerne for U6 - U12 her