Generelle aftalebetingelse for afholdelse af arrangement

Personaleydelser

  • Klargøring
  • Servering
  • Oprydning

AV-udstyr

Behov herfor aftales med EfB Konference senest 14 dage før arrangement

Program for dagen

Aftales senest 14 dage før arrangement

Ansvarlig kontaktperson

Arrangør er repræsentant for virksomheden og kan overfor EfB Konference indgå bindende aftaler om arrangementets planlægning, økonomi og afvikling.

Afbestilling

Ved afbestilling:

–  Indtil 60 dage før arrangementet kan der frit afbestilles
–  Mellem 59 og 30 dage før arrangementet betales 25 procent af den bekræftede pris
–  Mellem 29 og 14 dage før arrangementet betales 50 procent af den bekræftede pris
–  Mellem 13 og ni dage før arrangementet betales 75 procent af den bekræftede pris
–  Senere end otte dage før arrangementet betales 90 procent af den bekræftede pris

Reduktion

Ved reduktion af deltagerantal:

Endeligt antal deltagere skal meddeles senest 14 dage før arrangementet.

Reduktion af indtil 10 procent af det bekræftede antal deltagere kan foretages uden afbestillingsgebyr. Reduceres deltagerantal med mere en 10% eller foretages afbestilling af deltagere senere end 14 dage før arrangementet, betales tilbuddets bekræftede antal deltagere til fuld pris.

Justering

Ved et eventuelt ændret antal personer forbeholdes retten til justering af diverse priser

Depositum

Arrangøren forpligter sig til at indbetale nævnte depositum af den bekræftede pris senest otte dage efter modtagelse af depositumsfaktura.

Underskrift og bekræftelse

Alle arrangementer bekræftes med kontrakt til arrangørens godkendelse. Denne skal returneres underskrevet senest 14 dage efter modtagelse af tilbud.

Returnering kan ske via e-mail eller postafsendelse.

Ordensreglement på Blue Water Arena

Ophold eller leg på grønsværen på Blue Water Arena frabedes.

Overholdes dette ikke udløses en afgift på kr. 4.000, som pålægges faktura efter end arrangement. Eventuel skade på inventar godtgøres for arrangørens regning.