FC Prostata Community

Undersøgelse af klubfodbold i rehabilitering af mænd med prostatakræft

EfB’s amatørafdeling deltager i et videnskabeligt forsøg under ledelse af Rigshospitalet i samarbejde med Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.

Formål

Formålet er at undersøge effekten af klubfodbold på livskvalitet ved sammenligning med standard rehabilitering til mænd med prostatakræft. Herudover undersøges effekten af klubfodbold på fysisk aktivitetsniveau, generel helbredstilstand, ægteskabelige trivsel, fedtmasse, muskelmasse og knogleindhold. I tillæg hertil foretages økonomisk analyse for udregning af udgifter og indtægter ved interventionen og ydermere indsamles løbende kvalitative beskrivelser med det formål at opnå en forståelse af interventionen.

BAGGRUND OG RATIONALE

Prostatakræft er den hyppigst diagnosticerede kræftform blandt mænd og sygdommen opdages som oftest tidligt i forløbet og udvikler sig ofte langsomt. Dog medfører behandlingen en række bivirkninger og mænd der har overlevet prostatakræft er i øget risiko for bl.a. overvægt, type 2 diabetes og hjertekarsygdomme. Regelmæssig fysisk aktivitet har en forebyggende effekt på alle førnævnte tilstande, men til trods for dette efterlever mindre end halvdelen af mænd med prostatakræft anbefalingerne for fysisk aktivitet.

Forskning peger på, at regelmæssig fysisk aktivitet ved moderat intensitet kan have en positiv effekt på sygdommens udvikling og på overlevelse hos mænd med prostatakræft. Herudover er fundet positiv effekt af træning på parametre som muskelstyrke, muskelmasse, kondition, fysisk funktion, træthed og livskvalitet.

Imidlertid har størstedelen af kliniske forsøg fokuseret på effekten af hospitalsbaserede, kortvarige og omkostningstunge træningsinterventioner med kort opfølgningsperiode. Derfor savnes viden om den langsigtede effekt samt anvendeligheden af træningsinterventioner i understøttelsen af mere langsigtede, vedvarende adfærdsændringer.

Forskning udgået fra Københavns Universitet har vist, at fodboldtræning kan have betydelige sundhedsfremmende gevinster, herunder såvel fysiske som psykosociale. På baggrund af dette, undersøgte vi for nyligt effekten af 12 ugers fodboldtræning til mænd med prostatakræft under kastrationsbaseret behandling. De foreløbige resultater har vist, at træningen forbedrede både muskelmasse og –styrke. Samtidig blev fodbolden anset som en velkommen lejlighed til at genvinde kontrol og erhverve en følelse af ansvar for egen sundhed uden at påtage sig patientrollen. Disse fund støtter relevansen og effekten af fodboldtræning leveret i kliniske omgivelser.

I nærværende studie ønsker forskerne at undersøge hvorvidt lokalforankret fodboldtræning kan komplimentere eksisterende behandlingstilbud, fremme langsigtet fastholdelse af fysisk aktivitet og herigennem bedre helbredsrelateret livskvalitet samt øvrige psykosociale og fysiologiske udfald ved sammenligning med standard rehabilitering. Det betyder, at der blandt de mænd, som tilmelder sig til projektet, trækkes lod om henholdsvis fodbold og standard rehabilitering.

I øjeblikket gennemføres der fodboldtræning for mænd med prostatakræft i Lyseng IF, Fremad Valby  og Østerbro IF, mens fodboldopstarten i EfB forventes igangsat i januar. Der er pt. 25 tilmeldte, men der sigtes på det dobbelte antal i løbet af foråret.

Fodboldspillerne deltager i en seks måneders forsøgsperiode med mulighed for fortsat fodbolddeltagelse på lukkede hold I EfB regi efterfølgende. I forsøgsperioden bliver spillerne målt og testet én gang om måneden og deltagelsen er gratis i forsøgsperioden. Der spilles ca. 5 mod 5 to gange 1 time ugentligt og underlaget er kunstgræs, der medfører et ensartet græsunderlag at spille på.

Det lægevidenskabelige forsøg finder sted under ledelse af Rigshospitalet i samarbejde med Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. Forskningsprojektet er finansieret af Trygfonden og forankret i Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF) på Rigshospitalet.