Trænerinspiration fra EfB

EfB er taknemmelige for det frugtbare samarbejde på tværs mellem klubberne i Sydvestjysk Fodbold Samarbejde, og vi bestræber os hele tiden på at gøre det endnu bedre.

 

Vi har en stor lyst til konstant at løfte talentudviklingen i hele regionen, og derfor stiller vi også vores viden og erfaring til rådighed for trænerne i de enkelte samarbejdsklubber.

Dan Guldager er EfB’s T+-træner med en funktion som SFS-ansvarlig for klubbesøg. Han er ansvarlig for udviklingsmiljøet for U13-U15-årgangene samt al træning med de 9-12-årige i alle samarbejdsklubber.

For at være godt rustet til at træne børn og unge mennesker tilbyder Sydvestjysk Fodbold Samarbejde aldersbestemt trænerinspiration til alle regionens trænere og klubber.

 

Inspiration til aldersbestemt træning gives via to muligheder:

Mulighed 1

Klubbesøg kan bestilles gennem SFS på sfs@efb.dk.

 

Herefter koordineres med Dan Guldager vedrørende mulighed for klubbesøg. Derefter aftales dato og tidspunkt.

 

Det er et krav for at få et besøg at man indbyder alle trænere/ledere i afdelingen og helst trænerne i aldersgrupperne ældre og yngre.

Mulighed 2

SFS udpeger en klub, der vil være afviklingssted.

 

Denne klub bliver opfordret til at stille medier til rådighed.

 

De omkringliggende klubber får en indbydelse til et aldersbestemt trænerinspirationskursus.

Kontakt

Dan Guldager

Dan Guldager

T+-træner (U13-U15)

Mobil: +45 29 93 46 85
E-mail: dg@efb.dk