Sammenbold

Corporate Social Responsibility

EfB er mere end en fodboldklub. Vi er et regionalt flagskib, der skaber fællesskab i hele den sydvestjyske region. Sport handler om fællesskab og om at repræsentere sin region, hvilket også indebærer at tage ansvar for Sydvestjylland. EfB’s kerneforretning er i sin natur samfundsgavnlig, da fodboldklubben gennem rollemodellerne på banen og Sydvestjysk Fodbold Samarbejde uddanner lokalbefolkningen i sundhed og fordelene ved at dyrke sport og motion.

Gennem klubbens CSR-indsats vil udsatte børn og unge få muligheden for store oplevelser med EfB, når de inviteres til fodbold på Blue Water Arena. Under en superligakamp vil dårligt stillede familier, organisationer og foreninger få muligheden for at blive en del af fælleskabet på stadion. Det vil blive en oplevelse, som man vil huske lang tid fremover.

Målsætning

• At give noget tilbage til samfundet, og det lokalsamfund som klubben udspringer fra

• At bidrage med oplevelser og glæde for udsatte børn og unge

• At bidrage med øget sundhed, trivsel og velvære

Billetpulje

EfB ønsker at give udsatte børn og unge store oplevelser med EfB.

EfB modtager mange henvendelser fra institutioner og organisationer, som ønsker at se en kamp på Blue Water Arena, men som ikke har de økonomiske midler til rådighed. Derfor har EfB oprettet en pulje med billetter, som giver udsatte børn og unge muligheden for store oplevelser med EfB, når de inviteres til fodbold på Blue Water Arena. Under en udvalgt kamp vil dårligt stillede familier, organisationer og foreninger få muligheden for at blive en del af fællesskabet på stadion.

CSR-kampen er den 23. april 2019, hvor modstanderen på Blue Water Arena er OB.

Uddannelse

Uddannelse af børn og unge er en vigtig prioritet for EfB, og det er både gældende for elitesportsudøvere og andre unge. Kombinationen af at dyrke elitesport og tage en uddannelse skaber en række udfordringer, og derfor har Esbjerg fB indgået en række tætte samarbejder med lokale uddannelsesinstitutioner.

I vores talentarbejde fokuserer vi på at skabe hele mennesker med nogle sunde værdier, der kan bidrage aktivt til samfundet. Vi ønsker også at tage vare på de mange unge mennesker i vores region, så vi sikrer fremtiden for vores region.

  – Vi vil aktivt tage del i uddannelsen af unge mennesker – via skolesamarbejde og fodboldtræning.
  – Vi vil arbejde med en holistisk talentudvikling, der skaber hele mennesker.
  – Vi vil fungere som rollemodeller for unge mennesker.

Vi støtter

FC Prostata Community

Undersøgelse af klubfodbold i rehabilitering af mænd med prostatakræft

EfB’s amatørafdeling deltager i et videnskabeligt forsøg under ledelse af Rigshospitalet i samarbejde med Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.

 

Formål

Formålet er at undersøge effekten af klubfodbold på livskvalitet ved sammenligning med standard rehabilitering til mænd med prostatakræft. Herudover undersøges effekten af klubfodbold på fysisk aktivitetsniveau, generel helbredstilstand, ægteskabelige trivsel, fedtmasse, muskelmasse og knogleindhold. I tillæg hertil foretages økonomisk analyse for udregning af udgifter og indtægter ved interventionen og ydermere indsamles løbende kvalitative beskrivelser med det formål at opnå en forståelse af interventionen.