Strategi & vision

EfB har Danmarks højeste talentstatus i Danmark – Licens A+ – og repræsenterer regionen med spillere på højeste ungdomsniveau i Danmark.

 

Langt de fleste breddeklubber i regionen er en del af SFS, hvor netværket bliver tættere og tættere baseret på åbenhed og tillid. Målet er, at vi ikke kun skal skal være stærke fra centralt hold i Esbjerg – men også snakke sammen og samarbejde i områderne i nord, syd, øst og vest.

 

EfB’s overordnede filosofi er, at halvdelen af A-truppen er spillere med rødder fra SFS. Erfaringerne viser, at denne tendens ikke blot er realistisk men ligeledes en nødvendighed i forhold til klubbens opbakning i lokalbefolkningen. Denne filosofi skulle gerne afspejle den troværdighed, som klubberne i SFS forpligtiger hinanden.

 

Samarbejdet er etableret med det formål at være fælles om bredde- og elitefodbold i den sydvestjyske region.

Formål

– At udvikle fodbolden i området til gavn for både elite og bredde
– At uddanne trænere og ledere til at arbejde med børn og unge
– At skabe og udnytte et netværk til gavn for alle
– At skabe fællesoplevelser med tiltag for alle uanset niveau
– At skabe fællesoplevelser med EfB på Blue Water Arena

Et forpligtende samarbejde

SFS er et fælles grundlag med strategier og visioner bygget på et tæt samarbejde til gavn for både EfB og samarbejdsklubberne. Ud fra et afstemt forventningsgrundlag skabes et forpligtende samarbejde baseret på fælles forventninger. Gennem en langsigtet afstemt plan dannes en forventning om at udnytte hinandens ressourcer ved et samarbejde baseret på tillid, respekt og interesse for innovation, hvorigennem netværk udnyttes på tværs af relation, for at søge nye muligheder – og ikke begrænsninger – og dermed hæve overliggeren på alle fronter.

Mål

– Finde samarbejdspartnere med samme ambition
– Finde samarbejdspartnere med fælles værdigrundlag
– Finde sparringspartnere hvor vi kan stimulere og udvikle hinanden
– Have en filosofi om at profilere den Sydvestjyske region
– Styrke fodbolden i området
– Styrke fællesskabet gennem uddannelse og “den gode idé og historie”
– Udvikle fodboldkonceptet på alle niveauer
– Styrke idrætsoplevelser for børn, unge og familier
– Styrke “vi”-følelsen i regionen
– Udnytte vores egenart – til gavn for regionen og idrætten
– Være en markant del af “det sunde liv” og “det grønne look”
– Manifistere sig som Danmarks bedste fodboldsamarbejde – på kvalitet

Mission

– At fremme fodboldspillet i Sydvestjylland og højne niveauet i alle aldersklasser rundt i hele det sydvestjyske område, således at sydvestjysk fodbold kan være med til at præge dansk fodbold på en positiv måde
– At være medvirkende til at skabe “vores hold”
– At udvikle ”vi”-følelsen
– At højne niveauet på spiller- og lederplan i SFS-regi
– At kunne tilbyde vore fodboldspillere og ledere på alle niveauer gode oplevelser og derigennem motivere begge parter til blive i fodboldens verden længst muligt

Vision

– At være Danmarks bedst fungerende fodboldsamarbejde
– At vi i 2021 opnår, at 60% af spillerne i EfB’s førsteholdsbruttotrup er spillere fra SFS
– At skabe et forum der diskuterer fodbold/udvikling/holdninger